created by WebMacher


epas

Profil

Ekonomická poradenská agentúra EPA, s.r.o. patrí medzi prvé slovenské firmy pôsobiace na slovenskom trhu v oblasti poskytovania poradenských služieb podnikateľským subjektom. Spoločnosť EPA s.r.o. poskytuje od r.1993 v Slovenskej republike odborné poradenské služby zamerané najmä na poradenstvo v oblasti účtovníctva, audítorskej činnosti, daní, oceňovania podnikov ako celku a ich majetku, finančno-ekonomických analýz i tvorby podnikateľských zámerov a plánov.

Cieľom služieb poskytovaných našou spoločnosťou je ponúknuť klientom komplexné ekonomické služby na vysokej odbornej úrovni. Našimi klientmi sú podnikateľské subjekty, a to právnické i fyzické osoby.

Spoločnosť EPA s.r.o. Bratislava má pre svoju poradenskú činnosť registrovanú ochrannú známku (kombinovaná ochranná známka, zapísaná Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod č.184168).